Vítejte na stránkách společnosti MIVINA s. r. o.

Jsme společnost, která se od svého vzniku zabývá otázkami spojenými s Ukrajinou. Během celé naší historie jsme se zabývali službami spojenými s exportem a importem zboží z a na Ukrajinu. Zprostředkováváme dopravu zboží a osob z a na Ukrajinu. Zprostředkováváme studentské pobyty ukrajinským studentům v Brně a od srpna 2016 se ponejvíce věnujeme zprostředkování veškerých služeb za účelem uspořádání pracovních náborů z řad ukrajinských státních příslušníků přímo na Ukrajině, a to zásadně na základě Vládou ČR rozšířeného Programu Ukrajina, který umožňuje v ČR legálně zaměstnat 7600 lidí do kmenového stavů firem každý rok na vízové platformě „Zaměstnaneckých karet“.

"Vážení zájemci, obchodní partneři, tímto si vám dovolujeme oznámit, že ve dnech 1. 8. až 31. 8. 2017 bude probíhat celozávodní dovolená u české části společnosti Mivina, s. r. o. probíhající kampaně a registrace uchazečů k náborům na Ukrajině nebudou tímto dotčeny. Následná smluvní péče o vaše zaměstnance z Ukrajiny, kteří již pracují je zajištěna rovněž beze změn. Kontakt na manažerku následné péče obdrží ti z Vás, kteří mají tuto službu nasmlouvanou. V případě neodkladné potřeby nás zastihnete na telefonním čísle +380971713871. Taktéž písemný kontakt pomocí e-mailu bude funkční s omezením přes den a obsluhován pouze v podvečerních hodinách v závislosti na internetovém pokrytí dané oblasti, kde se budeme nacházet. V případě potřeby konzultací prosím využijte skype: nastych3, rovněž s omezením jako u e-mailu.
Děkujeme za pochopení, přejeme příjemné letní dny a těšíme se na další spolupráci. Za celý tým společnosti Mivina, s. r. o., Nataliya Nastych - jednatelka společnosti.

Prohlášení


Nejsme personální agenturou a nezajišťujeme "Ukrajince" na krátkodobé posílení personálních stavů, personální agentury nesmějí využívat "PROGRAMU UKRAJINA" a Zaměstnaneckých karet. Distancujeme se od praxe zahraničních personálních agentur, které takto "zaměstnávají" Ukrajince a to v drtivé většině případů za nelidských podmínek a rovněž se distancujeme od aktuálního postoje Josefa Středuly, předsedy Českomoravské konfederace odborových svazů, který zaujímá téměř ortodoxně zamítavé stanovisko k celému projektu "PROGRAM UKRAJINA" a Zaměstnaneckých karet, a které se zakládá evidentně na špatných až lživých informacích.

Zaměstnanci z Ukrajiny


Vážení zaměstnavatelé a personalisté nabízíme Vám naše služby v rámci projektu „MIVINA – PROGRAM UKRAJINA“, který tvoří ucelený komplex služeb určených pro pořádání pracovních náborů ukrajinských zaměstnanců přímo na Ukrajině, a to jak za účasti, tak i bez účasti zástupců firem. A to na základě platné legislativy a na vízové platformě „Zaměstnaneckých karet“, a na základě Vládou České republiky rozšířeného Programu UKRAJINA.

PRACOVNÍ NÁBORY NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ

Na základě našich zkušeností pro Vás uspořádáme pracovní nábor, na kterém si vybíráte potencionální uchazeče. Takovýto nábor je velmi prospěšný, protože jeho výstupy šetří spoustu času, energie a prostředků. Už jen z hlediska „tak zásadní banality“ jako je výpis ze zdravotní dokumentace uchazeče. Na Ukrajině bohužel systém zdravotní péče, tak jak jej máme zaveden zde u nás v ČR, nefunguje a bez takovéhoto výpisu nesmí být provedena vstupní lékařská prohlídka. Rovněž se prověřují jak schopnostní, tak dovednostní parametry uchazeče a v případě, že nejsou splněny, tak odjíždí neúspěšný adept domů, ale na Ukrajině. Představte si, že by u něj proběhly veškeré vízové procedury a po půl roce čekání zjistíte, že je Vám takový uchazeč k ničemu. Nábory tedy provádíme v Ukrajinském Lvově, který je velmi vhodně umístěn. Tedy jak pro zástupce zaměstnavatelů, tak i pro uchazeče samotné. Lvov se nachází 64 km od hranic s Polskem a 657 km od Brna po dálnicích. Naše náborové místo leží 15 minut jízdy autem od letiště a nachází se v moderním hotelu, který nabízí služby na opravdu evropské úrovni. Nachází se rovněž 10 minut pěší chůze od centrálního železničního nádraží, což je velmi výhodné i pro zájemce, kteří jsou z celého území Ukrajiny. Středisko nám tedy zabezpečuje potřebné prostory k vykonání náboru, místně výhodnou polohu, luxusní ubytování v evropském stylu, stravování na opravdu vysoké úrovni a zajišťuje tedy hlavně reprezentativní prostory, které jsou hodny Vaši společnosti. Rovněž zástupcům zaměstnavatele pořádáme bezplatnou prohlídku s průvodcem a tlumočníkem tohoto historického města jež je na západní Ukrajině největším městem s bohatou architektonickou plejádou budov, romantických uliček a bohatou gastronomií se skvělými službami.

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME V RÁMCI PRACOVNÍHO NÁBORU A CELÉHO LOGISTICKÉHO PROCESU NÁBORU ZAMĚSTNANCŮ Z UKRAJINY?

 1. Inzertní kampaň v médiích.
 2. Předvýběr vhodných kandidátů na základě Vámi daných kritérií.
 3. Překlady potřebných materiálů spojených s náborem.
 4. Přepravu představitelů společnosti, a to jak letecky, tak i pozemní přepravou.
 5. Ubytování a stravování představitelů společnosti.
 6. Potřebnou administrativní a tlumočnickou podporu v místě konání náboru.
 7. Lékařskou službu, která na základě Vámi daných kritérií vyšetří uchazeče a v případě splnění požadovaných kritérií vystaví výpis z lékařské dokumentace v jazyce českém na základě požadavků Vašeho závodního lékaře, který pro Vás vykonává vstupní lékařské prohlídky.
 8. Pronájem vhodných prostor pro vykonávání i znalostních a dovednostních testů uchazečů.
 9. Překlady všech nutných dokumentů pro následný vízový proces na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově.
 10. Příprava, vyplňování a kompletace veškerých potřebných dokumentů pro následný vízový proces na Generálním konzulátu České republiky ve Lvově.
 11. Osobní asistenci všem vybraným uchazečům při obou povinných návštěvách Generálního konzulátu České republiky ve Lvově.
 12. Prvotní přepravu uchazečů ze Lvova do České republiky.
 13. Zajištění vhodného ubytování uchazečů na základě požadavků Ministerstva vnitra.
 14. Přímou podporu v začátcích všem Vašim novým zaměstnancům z Ukrajiny rodilým mluvčím, který je jim plně k dispozici a stará se o všechny nutné a potřebné záležitosti spojené s běžným denním životem v místě jejich ubytování.
 15. Překlad všech potřebných dokumentů v rámci platné legislativy u pracovně právních vztahů (vstupní školení BOZP, PO a jiné potřebné, včetně manuálů k obsluze zařízení, evakuačních pokynů atd.)
 16. Verbální výuka jazyka českého pro vámi vybrané uchazeče. Jsme si vědomi neskutečné délky trvání celého vízového procesu. Na druhou stranu nám skýtá dostatek času k verbální výuce jazyka českého s přihlédnutím na specifika vašich procesů.

Naše společnost Vám umí zajistit celý pracovní nábor i bez přítomnosti zástupců Vaší firmy, a to na základě Vámi daných instrukcí. I s takovýmito nábory máme zkušenosti. Takovýto způsob ušetří spoustu Vašeho času a pokud jsou všechny instrukce jasné, tak je riziko výběru nevhodných kandidátů nulové.

JAK DLOUHO BUDETE ČEKAT NA SVÉ NOVÉ ZAMĚSTNANCE?

Momentálně nás nejvíce zdržuje vízový proces, který je nutný a nezbytný. Počítejte tedy, že doba nutná od podání žádosti po nástup uchazeče do zaměstnání je momentálně od čtyř do sedmi měsíců. Kolegové neustále komunikují se všemi zainteresovanými úřady zde v České republice a rovněž se snažíme komunikovat přímo i s představiteli Generálního konzulátu České republiky ve Lvově v rámci sladění všech nutných postupů, vyplňování dokumentů, a to v rámci co možná nejrychlejšího odbavení uchazečů o zaměstnání.

JAK SE DOMLUVÍME S VAŠIMI NOVÝMI UCHAZEČI?

Ukrajinština není příliš rozlišná od jazyka Českého. Mnoho uchazečů navíc již v minulosti zde v Česku nebo na Slovensku pracovalo, a tak mají v začátcích výhodu s porozuměním. Navíc se po domluvě vždy snažíme zajistit vhodné kandidáty se znalostí jazyka Českého, a to v minimálním poměru 1:10, tento se pak věnuje svým kolegům a pomáhá jim v začátcích. Jsou navíc velmi učenliví. Při Krajských úřadech v současnosti existují programy pro cizince, které jim pomáhají s integrací do běžného života a v drtivé většině zajišťují i jazykové kurzy, které jsou hrazeny z Evropských integračních fondů. Rovněž umíme zajistit do začátku profesionální tlumočnické služby a oborovost zde není překážkou.

CO MUSÍME UČINIT, ABYCHOM SE MOHLI PŘIHLÁSIT DO PROGRAMU UKRAJINA A PŘIJMOUT TAK UKRAJINSKÉ ZAMĚSTNANCE?

Program UKRAJINA zastřešuje ministerstvo Průmyslu a obchodu společně s ministerstvem Vnitra a ministerstvem Zahraničních věcí a rovněž v úzké spolupráci s ministerstvem Práce a sociálních věcí. V prvé řadě je nutné podat požadavek na krajskou pobočku Úřadu práce s celorepublikovým zveřejněním nabízené pozice z důvodu následného ověřování. Na požadovanou pracovní pozici zadáváte u názvu pozice, jednak tu, kterou naleznete v rejstříku klasifikace zaměstnání, viz https://www.czso.cz/documents/10180/23172001/klasifikace_zamestnani_systematicka_cast_2016_09_01.pdf/b39c85a0-5b1b-4ccf-b4a3-72311eb7810a?version=1.0 a zároveň která nejvíc odpovídá Vámi nabízené pozici. Mějte prosím na paměti při vyhledávání pozice a jejího kódu, že tato by měla být ve skupinách 4 až 8, protože právě a převážně pro tyto pracovní pozice je rozšířený Program Ukrajina určen. Dále do hlášenky volné pracovní pozice zadáváte u otázky „Zájem o občany z jiného státu Evropské unie“ možnost ANO. U otázky „Souhlas s nabízením volného pracovního místa cizincům“ zadáváte rovněž ANO. U otázky „Souhlas se zaměstnaneckými kartami“ volíte ANO. A v neposlední řadě u otázky „Souhlas s modrými kartami“ volíte možnost NE, tyto karty jsou totiž určeny pouze pro vysoce kvalifikované pozice. U požadovaného minimálního stupně vzdělání doporučujeme zvolit možnosti „ZÁKLADNÍ“ a maximálně „NIŽŠÍ STŘEDNÍ ODBORNÉ“, vzdělání se totiž prokazuje v rámci vízového řízení na Generálním konzulátě České republiky ve Lvově a čím větší stupeň požadovaného vzdělání budete volit v hlášence tím větší mohou být nároky na prokázání vzdělání včetně vynucených Nostrifikačních zkoušek. Navíc odbornou způsobilost si již mnoho z Vás ověřila přímo na pracovním náboru ve Lvově. Po 30 dnech, v případě, že nedojde k obsazení nabízené pozice, se hlášenky „překlopí“ do režimu pro Zaměstnanecké karty a obdrží zvláštní čísla, která budete potřebovat pro Vámi vybrané uchazeče a pro podání přihlášky do Programu Ukrajina. Vy jako zaměstnavatelé se poté přihlašujete přes jednoho z pěti následujících koordinátorů: Hospodářská komora České republiky, Agentura CZECH INVEST, Svaz průmyslu a dopravy České republiky, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky. Nejlepší zkušenosti máme prozatím s Agenturou CZECH INVEST a Hospodářskou komorou České republiky. Společně s přihláškou viz http://www.czechinvest.org/data/files/zadost-o-zarazeni-do-rezimu-ukrajina-5699.pdf musíte podat již i připravený jmenný seznam uchazečů a dále následující Povinné přílohy:

 1. Výpis z obchodního rejstříku, živnostenského rejstříku, jiného obdobného registru či doklad prokazující potřebné informace (ne starší než 3 měsíce, který bude sloužit pro zjištění konkrétních údajů o zaměstnavateli např. předmětu podnikání, délce existence zaměstnavatele, která musí být minimálně dvouletá atd.).
 2. Potvrzení Finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků (ne starší než 3 měsíce).
 3. Potvrzení České správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (ne starší než 3 měsíce).
 4. Čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.
 5. Čestné prohlášení o tom, že hodláte se zaměstnaným cizincem, resp. se všemi v budoucnu zaměstnanými cizinci, uzavřít pracovní poměr, který bude trvat nejméně po dobu jednoho roku.
 6. Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti jste zaměstnali na území ČR alespoň 10 osob.
 7. Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce vyšší než 100 000,- Kč.
 8. Čestné prohlášení o tom, že v období 2 let před podáním žádosti o zařazení do Režimu nebyla zaměstnavateli uložena opakovaně pokuta vyšší než 100 000,- Kč za porušení povinností vyplývajících z právních předpisů kontrolovaných Úřadem práce ČR, Státním úřadem inspekce práce nebo oblastními inspektoráty práce.

JAKÉ MÁTE ZÁRUKY, ŽE VYBRANÍ KANDIDÁTI NASTOUPÍ?

Platby, pokud není domluveno jinak probíhají až po podepsání pracovních smluv. tedy až po všech potřebných vízových procedurách a vykonání vstupní lékařské prohlídky. Navíc pro naše klienty nabízíme možnost se připojistit proti odchodu zaměstnance ve zkušební lhůtě v případě, že se zaměstnancem bude ukončen pracovní poměr v prvním měsíci zkušební doby, vracíme 75 % vynaložených prostředků za tohoto zaměstnance. V případě, že se zaměstnancem bude ukončen pracovní poměr v druhém měsíci zkušební lhůty, vracíme 50 % vynaložených prostředků za tohoto zaměstnance a v případě, že je ukončen pracovní poměr ve třetím měsíci zkušební lhůty, vracíme 25 % vynaložených prostředků za tohoto zaměstnance.

JAKÉ JSOU NAŠE PŘEDPOKLADY PRO ÚSPĚŠNÝ NÁBOR NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ?

V prvé řadě čerpáme z bohatých zkušeností jak Ukrajinských, tak Českých zaměstnanců a externích kolegů a jejich hlubokých geografických, ekonomických, demografických a kulturních znalostí Ukrajiny. Spolupracujeme I s ukrajinskými společnostmi, kde pak máme stabilní informační zázemí a zastoupení na Ukrajině. A co je pak nejdůležitější napříč celým územím Ukrajiny máme síť vlastních zprostředkovatelů, kteří se věnují individuálně všem potencionálním uchazečům. V neposlední řadě je to pak neustálá snaha vylepšování našich služeb a snaha neustálé komunikace v rámci urychlení vízového procesu, a to jak s Generálním konzulátem České republiky ve Lvově, tak s ministerstvem Vnitra.

SE KTERÝMI SPOLEČNOSTMI SPOLUPRACUJEME V RÁMCI ZAJIŠTĚNÍ VŠECH POTŘEBNÝCH SLUŽEB?

Zde v České republice jsou to společnosti:

Na Ukrajině pak společnosti:

Transport z a na Ukrajinu


Realizujeme transporty zboží a osob z a do Ukrajiny. Spolupracujeme s různými přepravci v této zemi, kteří nabízejí své služby podstatně levněji než li tradiční evropské firmy, při zachování veškerých kvalitativních požadavků na vozový park, tak na profesionalitu a zkušenost řidičů, včetně administrativního zázemí a dispečerského řízení. Celkem vzato se vyznáme v problematice transportů a všeho s tímto spojené v těchto zemích a umíme pružně reagovat a řešit nastalé problémy, které se mohou vyskytnout. Rovněž umíme zajistit veškeré celní záležitosti a to jak na straně nakládky, tak na straně vykládky.

Naše společnost se mimo jiné zabývá importem a exportem zboží převážně mezi Českou republikou a Ukrajinou. Nabízíme vám tedy volné kapacity. A to jak pro sběrnou službu, tak pro celovozové zásilky.

Pomáháme řešit i takové záležitosti jako jsou reklamační opravy a s tím spojený transport opravovaných strojů či zařízení do eu a zpět, tzv. dočasný import.

Každý vůz má sjednáno pojištění nákladu v minimální výši 300.000,-€.Těšíme se na možnou spolupráci.

Import - Export


Zajímáte se o import-export zboží a služeb z a na Ukrajinu? Lákají vás informace o velmi levné pracovní síle a tím pádem levné produkce? Rádi vás seznámíme s problematikou a s našimi zkušenostmi s obchodováním v Ukrajině. A možná vás překvapí, kolik úskalí budete muset překonat k úspěšně zvládnutému byznysu právě v této nádherné a blízké zemi ve střední evropě.

Neváhejte nás kontaktovat, rádi vám poskytneme nezbytné informace či navážeme spolupráci.Těšíme se na možnou spolupráci.

Kontakt


Prokurista

Milan Závora

milan.zavora@mivina.cz

+420 775 224 765

Jednatelka

Nataliya Nastych

nataliya.nastych@mivina.cz

+420 776 554 275

Asistent

Viktor Nastych

viktor.nastych@mivina.cz

+420 775 002 753

Mivina s.r.o.

Lidická 700/19

Brno 602 00

IČO: 04238991

DIČ: CZ04238991

EORI: CZ04238991

Bankovní spojení

Komerční banka a. s.

pobočka: Náměstí svobody 92/21, 631 31 Brno-střed

číslo účtu: 107 - 9586650297/0100

Mezinárodní formát účtu

IBAN: CZ88010000010795866502

SWIFT(BIC): KOMBCZPP